Mitsubishi

Outlander PHEV

Outlander PHEV

ChaDeMO

i-Miev

ChaDeMO

Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.