Honda

Accord PHEV

Accord PHEV

Type 1 (DUOSIDA)

FiT EV

Type 1 (DUOSIDA)

Honda e

Honda e

Type 2 (Mennekes – IEC 62196)

Type 2 (Mennekes - IEC 62196)

Honda e Advance

Type 2 (Mennekes – IEC 62196)

Type 2 (Mennekes - IEC 62196)

Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.