Dotace na nabíjecí stanice od 1.9.2023

Od září 2023 bude dotace na wallboxy 15 tis. Kč bez ohledu na to, kolik má dobíjecích bodů. Je jedna
dotace na wallbox/RD. Tím, že je na wallboxy možné žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením, je možné
ještě využití kombinačního bonusu 10 tis. Kč.
Záměry a jejich konkrétní technické provedení

Od září 2023 bude dotace na wallboxy 15 tis. Kč bez ohledu na to, kolik má dobíjecích bodů.

Na nabíjecí stanice pro elektromobily je možné žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením

Nová zelená úsporám je dotační program, který počítá s finanční spoluúčastí. Projekt musí být nejdříve dokončen a zaplacen vlastníkem, než bude dotace proplacena.

S pracemi ovšem můžete začít před podáním žádosti, v průběhu jejího schvalování, i poté, co byla žádost schválena. V posledním případě platí lhůta 24 měsíců na realizaci schválených prací. V případě potřeby je možné požádat o prodloužení lhůty.

 

Žádost o dotaci krok za krokem:

 1. Vyplnění žádosti v administrativním systému AIS SFŽP ČR. K tomuto kroku je potřeba mít elektronickou identitu, případně si jí pro tento účel zřídit. A to i v případě, že k vyřizování žádosti někoho zmocníte. V žádosti je potřeba doložit tyto dokumenty:
  1. Odborný posudek od oprávněné firmy (v tomto případě ji může zpracovat i dodavatelská firma)
  2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele. (Žádosti se proplácejí pouze bezhotovostně, připsáním částky na účet.)
 1. Po zkontrolování žádosti na SFŽP, obdržíte buď akceptační dopis anebo informaci o tom, co je potřeba upravit.
 2. Po dokončení realizačních prací je potřeba doložit jejich provedení opět prostřednictvím portálu AIS SFŽP ČR. Dokumenty, které jsou potřeba:
        a. Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření
        b. Potvrzení o úhradě
        c. Technická dokumentace dokládající, že projekt byl realizován v souladu se schváleným projektem.

4. Po schválení všech dokumentů je dotace proplacena.

EVCUBE 2B+stojanová