Chevrolet

Bolt

bolt

Type 1 (DUOSIDA)

 

Spark

Chevrolet

Type 1 (DUOSIDA)

 

Volt

volt

Type 1 (DUOSIDA)

 

Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.