Dotace na nabíjecí stanice 2022

Od roku 2021 je nově možné žádat o dotace na nabíjecí stanice z programu Nová zelená úsporám v sekci Ekomobilita. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily a na případná dalších zařízení nezbytná pro její provoz. Kolik můžete získat, jaké jsou podmínky a jak probíhá podání žádosti?exercitation.

Dotace se vztahuje na všechny nabíjecí stanice postavené od 1.1.2021 a to ve výši maximálně 50 % nákladů. Maximální podpora zároveň nesmí překročit 30 000 Kč na nabíjecí stanici, pokud patří k rodinnému domu, a maximálně 45 000 Kč, pokud patří k bytovému domu.

Rodinný dům má nárok na dotace na dvě nabíjecí stanice. Bytový dům může dostat příspěvek na postavení tolika nabíjecích stanic, kolik je v domě bytových jednotek.

O dotace je možné žádat i pro stanice, které jsou již postavené, pokud spadají do časového období tohoto programu, tedy pokud byly koupené a nainstalované až po 1.1.2021.

❕ Dotační projekt Nová zelená úsporám umožňuje získání vyšších dotací a případné bonusy, pokud žadatelé kombinují více energeticky úsporných opatření. Může tak být výhodné podívat se i na další dotované oblasti.

Žádosti je možné podávat do 30. 6. 2025 do 15:00 nebo do vyčerpání alokace.

Dotaci lze získat pouze na nabíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném či bytovém domě (popř. odběrném místě).

✔️ Stanice musí umět koordinovat výkon nabíjení s dalšími nabíjecími body ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu.

✔️ Návrh instalace musí minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

✔️ Nabíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem a musí splnit požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení.

dotace nabijeci stanice Dotace se vztahuje pouze na nabíjecí stanice, které budou běžně využívat pouze obyvatelé rodinného či bytového domu, ke kterému stanice patří. To znamená, že nesmí být běžně využívány veřejností anebo pro komerční účely.

dotace nabijeci stanice Vzhledem k předchozímu bodu musí být nabíjecí stanice umístěna na pozemku, který patří k tomuto domu a je ve vlastnictví majitele domu, případně může být stanice uvnitř.

Pokud se kvůli nabíjecí stanici budou vést nebo měnit elektrické rozvody, musí tak být učiněno v souladu se současnou i plánovanou výsadbou stromů.

Nová zelená úsporám je dotační program, který počítá s finanční spoluúčastí. Projekt musí být nejdříve dokončen a zaplacen vlastníkem, než bude dotace proplacena.

S pracemi ovšem můžete začít před podáním žádosti, v průběhu jejího schvalování, i poté, co byla žádost schválena. V posledním případě platí lhůta 24 měsíců na realizaci schválených prací. V případě potřeby je možné požádat o prodloužení lhůty.

 

Žádost o dotaci krok za krokem:

 1. Vyplnění žádosti v administrativním systému AIS SFŽP ČR. K tomuto kroku je potřeba mít elektronickou identitu, případně si jí pro tento účel zřídit. A to i v případě, že k vyřizování žádosti někoho zmocníte. V žádosti je potřeba doložit tyto dokumenty:
  1. Odborný posudek od oprávněné firmy (v tomto případě ji může zpracovat i dodavatelská firma)
  2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele. (Žádosti se proplácejí pouze bezhotovostně, připsáním částky na účet.)
 1. Po zkontrolování žádosti na SFŽP, obdržíte buď akceptační dopis anebo informaci o tom, co je potřeba upravit.
 2. Po dokončení realizačních prací je potřeba doložit jejich provedení opět prostřednictvím portálu AIS SFŽP ČR. Dokumenty, které jsou potřeba:
        a. Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření
        b. Potvrzení o úhradě
        c. Technická dokumentace dokládající, že projekt byl realizován v souladu se schváleným projektem.

4. Po schválení všech dokumentů je dotace proplacena.

EVCUBE 2B+stojanová
Nákupní košík